Ja – OPS er dyrere

Ja – OPS er dyrere

Offentlig-privat samarbeid (OPS) gir utvilsomt dyrere finansiering enn ved veibygging på statens regning. Men det sparer også staten for kostnadsoverskridelsene.

Det er et faktum at OPS-prosjekter har dyr finansiering (høy rente) både i forhold til å finansiere prosjektene over statsbudsjettet og sammenlignet med bompengeprosjekter.

Rente er prisen for penger. I tillegg til at den reflekterer kostnaden for fremskyndet forbruk, reflekterer renten risikoen i prosjektet det skal lånes penger til.

Årsaken til at bompengeprosjekter finansieres med lav rente, er at bompengeselskapet (i tillegg til at det har kommunale og fylkeskommunale garantier) har anledning til å velte kostnaden av eventuelle kostnadsoverskridelser i forbindelse med bygging, drift og vedlikehold over på bilistene. I denne modellen er det dermed svært liten risiko for investor/banken: kontantstrømmen fra tusenvis av bilister i en årrekke er ‘like sikker som banken’, og et eventuelt risikopåslag på denne renten kan ses på som ren avkastning. Det betyr at det i praksis er bilistene som tar all risiko for overskridelser i forhold til tid, kostnad og kvalitet. Det nyeste eksempelet på dette er nye E18 i Vestfold, hvor 2.6mrd kroner i kostnadsoverskridelser i sin helhet er planlagt dekket inn gjennom bompenger.

I de tre OPS-prosjektene på vei som vi har i Norge i dag, tar OPS-selskapet all risiko for design, prosjektering, bygging, vedlikehold og drift i en 25-års periode. Etter at vegen er ferdig, betaler staten for investering, drift og vedlikehold gjennom avdrag og renter på lån og egenkapital. Betalingen fra staten er definert ved kontraktsinngåelse, og vil ikke øke selv om det blir kostnadsoverskridelser. Investorer og banker som skal bidra med kapital til OPS-selskapet må ta høyde for dette i form av et risikopåslag på avkastning og rente. Dette er i tråd med praksis ved rentefastsettelse og handler lite om at noen beriker seg mer i et OPS-prosjekt enn i et bompengeprosjekt.

Hvorfor skal man da velge OPS og en påstått dyrere løsning?

Et OPS-prosjekt handler om en effektiv gjennomføring av en stor investering, der staten kan overføre all risiko som de private leverandørene best kan avverge og håndtere. Dette har stor verdi for staten siden kostnadsoverskridelser i forhold til budsjett snarere er regelen enn unntaket i infrastrukturprosjekter, senest omtalt i Riksens kronikk i DN onsdag 8.5.

Et OPS-prosjekt gir forutsigbarhet for staten, og høyere rente kan derfor ses på som en forsikringspremie mot eventuelle kostnadsoverskridelser.

28.05.2013 – Svar fra Hilde Singsaas, statssektretær i Finansdepartementet:

01.06.2013 – Svar fra artikkelforfatter:

 


Sissel Husøy
Partner i Deloitte
shusoy@deloitte.no