«Brenn» tradisjonelle budsjetter?

Tenk deg en fremtid der næringslivet forkaster budsjettene sine, kanskje ikke som helhet, men som styringsverktøy. Er tiden inne for å sette tradisjonell bruk av budsjettering på prøve, og se på hvordan man kan styre uten budsjetter? Tradisjonell budsjettering og…