Forenkle, fornye, forbedre

Hvordan kan offentlig sektor møte kravene om å fange tidstyver? Regjeringen gikk tidlig ut og erklærte at de ønsket å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor til det beste for borgere, brukere og næringsliv. Budskapet er at forenkling av arbeidsrutiner,…